Rekonstrukce památek

Při rekonstrukcích památek spolupracujeme s Národním památkovým ústavem. Naší prioritou je úcta k historickému originálu. Rekonstruujeme fasády, půdy, vnitřní omítky, ZTI, provádíme repase původních výmaleb a repliky oken a dveří.

Snažíme se o to, aby vzhled, který patří k základním kvalitám historických staveb, nebyl navrhovanými úpravami dotčen. Materiál používáme takový, aby došlo k zachování architektonického dědictví.

byty Náprstkova 5

Image 0 -

Image 1 -

Image 2 -

Image 3 -


Městská knihovna Pohořelec

Image 0 -

Image 1 -

Image 2 -

Image 3 -

Image 4 -

Image 5 -

Image 6 -

Image 7 -

Image 8 -


Stříbrná 2

Image 0 -

Image 1 -

Image 2 -

Image 3 -

Image 4 -

Image 5 -

Image 6 -

Image 7 -

Image 8 -

Image 9 -

Image 10 -

Image 11 -

Image 12 -

Image 13 -

Image 14 -

Image 15 -

Image 16 -

Image 17 -

Image 18 -


Wuchtlerova 5

Image 0 -

Image 1 -

Image 2 -

Image 3 -

Image 4 -

Image 5 -

Image 6 -

Image 7 -

Image 8 -

Image 9 -

Image 10 -

Image 11 -

Image 12 -

Image 13 -

Image 14 -

Image 15 -

Image 16 -

Image 17 -

Image 18 -